FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ

IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ „NOWA PIOSENKA NA NOWE MILENIUM”
SKARYSZEW 2009
NAGRODA GRAND PRIX im. BISKUPA JANA CHRAPKA
ORAZ NAGRODA PROGRAMU TVP – „ZIARNO”
HONOROWY PATRONAT – J. E. Ks. Bs. ZYGMUNT ZIMOWSKI ORDYNARIUSZ DIECEZJI RADOMSKIEJ
HONOROWY PATRONAT MEDIALNY – PROGRAM „ZIARNO”

ORGANIZATOR:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaryszewie ul. Wojska Polskiego 5
26 – 640 Skaryszew tel. (048) 610 30 19 WSPÓŁORGANIZATORZY:
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jakuba w Skaryszewie Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
TERMIN FESTIWALU: 12 – 13. 05. 2009

UCZESTNICY:

W festiwalu udział biorą wykonawcy z Polski oraz goście zza granicy; soliści i duety w wieku do 18 lat (decyduje rok urodzenia).

CELE IMPREEZY:

  • Prezentacja dorobku artystycznego solistów, duetów dziecięcych i młodzieżowych.
  • Popularyzacja śpiewania piosenek i kierunkowanie właściwego rozwoju repertuaru.
  • Wymiana pomysłów , doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci.
  • Promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

OCENA:
Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami: dobór repertuaru, wykonanie, walory
wychowawcze, ogólny wyraz artystyczny.
Jury uwagę zwracać będzie na tekst i kompozycje własne. Przyznana zostanie również nagroda publiczności oraz nagroda programu TVP – „Ziarno”.

REPERTUAR:
Każdy uczestnik prezentuje piosenkę o tematyce religijnej najlepiej premierową lub znaną
w nowej aranżacji. Czas trwania utworu do 4 minut.

DANE TECHNICZNE:
Nagranie robocze proponowanej piosenki należy przesyłać na adres organizatora wraz z wypełnionym
zgłoszeniem według wzoru do dnia 18.04. 2009roku.
Organizator nie zwraca kaset przesłanych do kwalifikacji. Piosenkę zakwalifikowaną w trakcie zgłoszenia
do przesłuchań konkursowych, solista lub duet wykonuje z półplaybackiem lub akompaniamentem
własnym. Wykonawcy może towarzyszyć akompaniator lub zespół 4 osób.

NAGRODY:
Wszyscy otrzymują dyplomy i nagrody. Po festiwalu najlepsze nowe piosenki opublikowane zostaną na płycie CD.

SPRAWY RÓŻNE:
Instytucje lub osoby fizyczne, delegujące uczestników na festiwal, ponoszą koszty przejazdu, jak również
powinni ich ubezpieczyć na czas przejazdu i pobytu. Dokładny harmonogram, koszt noclegu
i wyżywienia, oraz inne sprawy dotyczące festiwalu, uczestnicy otrzymają wraz z potwierdzeniem
kwalifikacji do festiwalu.

info (www.skaryszew.pl)

FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ-  2010