Nowy Park – Rynek w Skaryszewie

W niedzielę przed „wszystkimi świętymi” odbyły się uroczystości otwarcia rynku w Skaryszewie. Imprezę rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez księdza kanonika Bolesława Walendzika w intencji parafian. Następnie uroczystości przeniosły się na rynek gdzie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie całego placu. Burmistrz Ireneusz Kumięga przywitał zaproszonych gości a w szczególności ludzi którzy przyczynili się do powstania tego przedsięwzięcia a więc projektantów i wykonawców. Po zakończeniu przemówień burmistrz zaprosił wszystkich na koncert Skaryszewskiej Orkiestry Dętej OSP która dała pierwszy swój koncert na Nowym Rynku w Skaryszewie. (informacja – Skaryszew.pl)