SZLACHETNA PACZKA W SKARYSZEWIE

Szlachetna Paczka w Skaryszewie jest organizowana już czwarty raz. W tym roku drużynę SuperW tworzy 16 Wolontariuszy.

22 listopada 2014 r. nastąpiło otwarcie bazy rodzin Szlachetnej Paczki w całej Polsce. Wtedy też ukazały się opisy rodzin z naszego regionu. W 2014 roku w rejonie Skaryszewa chcemy pomóc 24 rodzinom.

My sami możemy wybrać rodzinę z bazy i przygotować dla niej paczkę. Istotne jest to, że wybieramy konkretną rodzinę i przygotowujemy dla niej konkretne rzeczy, których potrzebuje.

Nie jest to trudne. Do przygotowania Paczki można zaangażować rodzinę, sąsiadów, znajomych lub współpracowników. W większej grupie będzie nam łatwiej spełnić podstawowe potrzeby rodziny, a my będziemy mieli satysfakcję, że wspólnie tworzymy Dobro.

Rodziny z naszego rejonu można wybrać na stronie:

Szlachetna Paczka

SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Wtedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzona przez ks. Jacka Stryczka (dziś prezesa Stowarzyszenia WIOSNA) obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób.

SZLACHETNA PACZKA to projekt, który w przemyślany sposób łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców.

Wolontariusze, czyli Super W szukają rodzin w potrzebie, następnie spotykają się z nimi, diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby i podejmują decyzję o włączeniu do projektu.

Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla konkretnej rodziny.

Dobroczyńcy, angażując się finansowo, dają  swoją energię dobroci, dzięki której system SZLACHETNEJ PACZKI może skutecznie działać.

Rodziny w potrzebie oprócz konkretnej pomocy otrzymują nadzieję na lepsze jutro i impuls do zmiany.

Stowarzyszenie WIOSNA, organizator SZLACHETNEJ PACZKI, daje jej niezwykłą filozofię pomagania, twórcze podejście do pracy z ludźmi, unikatowe systemy zarządzania i wolność dawania siebie innym.