Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Skaryszewie VII kadencji

1 grudnia tj. w poniedziałek odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja nowej Rady Miejskiej w Skaryszewie VII kadencji na lata 2014-2018.

Odbyło się więc ślubowanie radnych, które zainaugurował radny senior Stanisław Piwoński.

Na sesji tej nastąpiło również ukonstytuowanie się Rady Miejskiej w Skaryszewie. W głosowaniu niejawnym wybrany został przewodniczący rady, został nim Pan Jan Jeżmański oraz v-ce przewodniczący rady którym został Daniel Rogala.

Kolejnym punktem stał wybór przewodniczących poszczególnych komisji stałych działających przy radzie miejskiej.

Najciekawszym jednak elementem było wybranie członków poszczególnych komisji. Przyjmując zasadę dobrowolności każdy radny mógł więc „tradycyjnie” zadeklarować chęć uczestnictwa w dwóch z pięciu komisji stałych rady. I tu pojawił się problem ponieważ okazało się że mamy w radzie takie komisje w których brakowało chętnych do pracy natomiast są również takie komisje, które cieszą się takim zainteresowaniem że przekroczona została w nich liczba członków uprzednio przegłosowana. Zrodził się w tym momencie genialny plan – aby członków poszczególnych komisji zacząć losować 😉 . Powiedzmy szczerze był to pomysł na tyle ciekawy że część z radnych poważnie brała go pod uwagę. Radny Piotr Domagała argumentował wyższość takiego sposobu doboru członków rady tym iż jak od początku widzieliśmy Rada Miejska w Skaryszewie tu cytujemy „wyraźnie się spolaryzowała” (chodzi oczywiście o zmianę układu sił w radzie). Taka „polaryzacja” mogłaby sprawić że niektórzy radni nie mogliby być członkami wybranych przez siebie komisji gdyż ich wnioski byłyby większością głosów odrzucane. Powierzenie więc wyboru ślepemu losowi, wydawało się więc dla niego bardziej właściwym rozwiązaniem.

Mamy wrażenie że takie myślenie ma w sobie znamiona moralności KALEGO – kiedy Kali był w większości (poprzednia kadencja), odrzucanie wniosków przez większość radnych było działaniem demokratycznym. W przypadku kiedy Kali jest w mniejszości musimy znaleźć takie rozwiązania (niekoniecznie demokratyczne), które pozwolą nam osiągnąć określone cele.

Ostatecznie, bez większych problemów przegłosowany został wniosek, w którym zmienione zostały ilości członków w poszczególnych komisjach. W niektórych ilość ta została zmniejszona a innych zwiększona . Taki sposób pozwoli chyba wszystkim radnym deklarującym chęć pracy w poszczególnych komisjach na zastosowanie demokratyczny rozwiązań oraz wykazania się podczas pracy w nich.

Poniżej podajemy skład obecnej Rady Miejskiej oraz komisji stałych rady.

Przewodniczący Rady – Jan Jeżmański

V-ce przewodniczący Rady – Daniel Rogala


Komisje stałe Rady miejskiej w Skaryszewie

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący – Danuta Zięba

Członkowie:

Krzysztof Chojnacki

Daniel Rogala

Grzegorz Sowa

Luiza Staszewska

 


Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

 

Przewodniczący – Waldemar Łukasiewicz

Członkowie:

Emil Budzyński

Jan Jeżmiański

Tomasz Madej

Stanisław Piwoński

 


Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz ds. Samorządu

 

Przewodniczący – Stanisław Piwoński

Członkowie:

Emil Budzyński

Piotr Jankowski

Waldemar Łukasiewicz

Danuta Zięba

 


Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska

 

Przewodniczący – Krzysztof Chojnacki

Członkowie:

Krystyna Barańska

Piotr Domagała

Tomasz Kicior

Leszek Skórnicki

Luiza Staszewska

 


Komisja Oświaty oraz Przestrzegania Prawa i Porządku

 

Przewodniczący – Tomasz Madej

Członkowie:

Krystyna Barańska

Piotr Domagała

Piotr Jankowski

Tomasz Kicior

Daniel Rogala

Leszek Skórnicki

Grzegorz Sowa