XIII Międzydiecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” Radom 2014 Rejon Skaryszew

XIII Międzydiecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie” Radom 2014
Rejon Skaryszew
11 grudnia 2014 w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaryszewie miała miejsce kolejna edycja Międzydiecezjalnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Wystąpiło w nim ok 50 wykonawców – dzieci, młodzieży i dorosłych. Wystąpienia oceniało Jury w składzie: ks. Michał Bartosik, Paweł Dych, Artur Janiak Mieczysław Hernik.
Uczestnicy Festiwalu zobowiązani byli do zaprezentowania:
– Kolędy i pastorałki staropolskiej
lub
– dwóch dowolnych tradycyjnych kolęd

Wyróżniono 15 wykonawców, a trzech wykonawców zostało zakwalifikowanych do finału
są to:
– Zespół wokalny z MGOK Skaryszew
– Zespół Pieśni Skaryszewiacy działający przy Stowarzyszeniu „Na Targowej”
– Natalia Grys uczennica Zespołu Szkół Hotelarskich w Radomiu – mieszkanka Skaryszewa

Finał odbędzie się w Radomiu 29.12.2014r. w Ośrodku Kultury i Sztuki „RESURSA Obywatelska” przy ulicy Malczewskiego 16.
Patronat honorowy objęli: J. E. Ks. Bp Henryk Tomasik
Prezydent Miasta Radomia
Festiwal odbędzie się w trzech kategoriach:
Solista/duet
zespół
schola lub chór
Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach wykonawczych z podziałem na dwie kategorie wiekowe:
do lat 13
powyżej 13 lat
Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania:
– Kolędy i pastorałki staropolskiej
lub
– dwóch dowolnych tradycyjnych kolęd
Dopuszczalne jest wykonanie kolędy i pastorałki, w tym obowiązkowo jednej tradycyjnej kolędy
polskiej. Liczba wykonywanych zwrotek nie powinna przekraczać trzech a większa liczba zwrotek
może być uzasadniana gdy wszystkie zwrotki tworzą całość przedstawianej w utworze historii.
Przesłuchania finałowe odbędą się w dn. 29 grudnia 2014r. godz. 9.00 w Ośrodku Kultury i Sztuki
„ Resursa Obywatelska” Radom ul. Malczewskiego 16
Ogłoszenie wyników i transmitowany przez telewizję ogólnopolską KONCERT GALOWY
– 29 grudnia 2014r. o godz. 18.00

fotorelacja