Pasowanie na ucznia w naszej Podstawówce

Jak co roku odbyło się w naszej Szkole Podstawowej Pasowanie nowych uczniów.
W tym roku jest aż 4 klasy pierwsze.
Pasowania oprócz pani dyrektor Joalnty Rutki dokonywali  z-ca dyrektora Marzena Wdowiak, dyrektorka ZOO Alina Kacperczyk oraz pan Tomasz Madej przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej.