Informacja radnego Tomasza Madeja o działaniach podejmowanych w Radzie Miejskiej

Tomasz Madej

Radny Rady Miejskiej

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego

Członek Komisji Rewizyjnej

W 2014 roku w wyniku wyborów samorządowych zostałem wybrany do Rady Miejskiej w Skaryszewie. Fakt ten był ogromną nobilitacją i prawdziwym wyróżnieniem. Spowodował także, że odczułem dużą odpowiedzialność jaka przede mną spoczywa. Na pierwszej uroczystej Sesji Rady Miejskiej, po złożeniu ślubowania, zostałem wybrany na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

Biorąc pod uwagę, że minął już ponad rok sprawowania przeze mnie funkcji Radnego, chciałbym w niniejszej publikacji przybliżyć Państwu to, co zrobiłem, a czego jeszcze nie, oraz przedstawić zainicjowane przeze mnie kierunki pozytywnych zmian w Naszej lokalnej społeczności. Wielu z Was zna mnie z portalu społecznościowego na którym staram się umieszczać to, co jest moim zdaniem ważne. Fakt, czasami mam „ciężki” język, ale nie piszę tego po to, żeby komuś dokuczyć – przeciwnie – moją intencją jest informowanie i uświadamianie mieszkańców miasta i gminy o działaniach i przysługujących im prawach. Zawsze mówiłem to co mnie boli, przeszkadza, bo uważam, że szczery dialog ze społeczeństwem jest gwarancją zdrowych relacji pomiędzy Radnymi i Wyborcami.

Swoją publikację podzieliłem na dwie części. W części pierwszej przedstawiam to, co zrobiłem jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Część druga dotyczy pracy jako Radnego Rady Miejskiej.

  1. Oświata

Zmiana nazwy Komisji

Jako Przewodniczący Komisji już na pierwszym posiedzeniu Komisji złożyłem wniosek i dodanie do nazwy komisji słowo „sport”. W wyniku podjętej uchwały pełna nazwa Komisji brzmi: „Komisja Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego”.

Dziennik elektroniczny

Jestem zwolennikiem dziennika elektronicznego, dlatego też forsowałem wprowadzenie tego rozwiązania. Ponieważ praca z dziennikiem elektronicznym jest mi znana (pracuję w Radomiu, gdzie e-dziennik funkcjonuje już kilka lat), tłumaczyłem jakie zalety ma tego typu dziennik, co w nim można robić, w jaki sposób ułatwia i precyzuje pracę zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Uważam to za słuszne działanie. Po wielokrotnych rozmowach z Dyrektorem Zespołu Obsługi Oświaty udało się wprowadzić dziennik elektroniczny w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaryszewie oraz Gimnazjum w Skaryszewie. Jak zapewnia Pani Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty będzie on systematycznie wprowadzany w szkołach na terenie gminy. Wprowadzenie dziennika elektronicznego daje duże możliwości systematycznej kontroli postępów dzieci uczących się w szkołach a także kontrolę frekwencji. Rodzice na bieżąco będą informowani o zebraniach, sprawdzianach i innych wydarzeniach mających miejsce w szkole.

Stypendia dla uzdolnionych dzieci

Na Komisji Oświaty zgłosiłem, a następnie opracowałem regulamin przyznawania stypendium dla dzieci i młodzieży za wybitne wyniki w nauce oraz działania promujące Naszą Gminę. Regulamin ten w wyniku prac Komisji ulegał zmianie, ale uchwałą Rady Miejskiej został przyjęty. Jest to dobry kierunek zmian.

Regulamin Wynagradzania Nauczycieli

Jako Przewodniczący doprowadziłem do zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli. Nie jest to może rewolucja, ale małymi krokami dokonana została zmiana. W regulaminie wynagradzania doprecyzowano za co można dostać dodatek motywacyjny, podniesiono zarówno dolną granicę dodatku jak i górną, podniesiono dodatek za wychowawstwo. Nowy regulamin daje możliwość nagradzania nauczycieli osiągających wysokie wyniki w nauczaniu i mam nadzieje będzie on stanowił taki instrument.

Wolontariat

Z mojej inicjatywy do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wpisano dodatkowe zadanie – wolontariat. Jest to początek zorganizowania np. Gminnego klubu wolontariatu. Liczę, że będzie to działanie, któremu przyświeci idea faktycznej pomocy i realnego wsparcia skierowanego w stronę rzeczywistych potrzeb. Mam świadomość, że w naszej gminie istnieją osoby wykonujące określone prace np. na rzecz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie, ale będę dążył do tego, żeby idea wolontariatu zaczęła iskrzyć w Gminie, by jej efekty były nie tylko zauważane, ale przede wszystkim pomocne. I tu liczę na Państwa, na pomysły, pomoc, zgłaszanie potrzeb, pamiętajcie- razem możemy więcej.

Kultura

W sprawach związanych z Kulturą razem z Danielem Rogalą wnioskowałem, aby spektakle i przedstawienia odbywały się nie tylko w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie, ale także w innych ośrodkach kultury zlokalizowanych na terenie Naszej Gminy. Po wielokrotnych rozmowach z Dyrektorem MGOK-u udało się. Na stronie internetowej Urzędu pojawiły się informacje o przedstawieniach w Gębarzowie, Dzierzkówku, Chomentowie. Okazało się że można…

Uczciwe wywiązywanie się z obowiązków można rozumieć w kilku aspektach. Pierwszy z nich to uczciwe postępowanie wobec wyborców. Radny powinien jasno przedstawiać nawet najtrudniejsze sprawy, szczerze mówić o problemach i zagrożeniach. Nie może zwodzić swoich wyborców, ani świadomie gmatwać spraw, licząc, że w przyszłości „same się rozwiążą”. Na posiedzeniach Komisji Oświaty niejednokrotnie zabierałem głos w sprawach trudnych, ale ważnych. Zwróciłem uwagę na dodatek motywacyjny dla wicedyrektora przedszkola którego nie było w starym regulaminie wynagradzania, zwracałem uwagę na uchwałę w wyniku której powstała szkoła filialna w Wólce Twarogowej, a według której w szkole tej powinny uczyć się klasy I – III oraz oddział przedszkolny.

Praca jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego daje mi dużą satysfakcję. Jest to trudna praca, gdyż obecnie stoimy przed wyzwaniem zmian, jakie zachodzą w oświacie. Decyzje mogą nie być łatwe, ale zapewniam Państwa, że moim priorytetem będzie dobro moich wyborców i mieszkańców miasta i gminy.

  1. Rada

Radny jest przedstawicielem mieszkańców i reprezentuje ich interesy. Na ich rzecz pracuje i z ich kredytu zaufania korzysta. Dlatego jako radny zwracam uwagę na to, że nie można wykorzystywać piastowanego stanowiska do realizacji swoich własnych interesów, korzystać z funkcji po to, by osiągać finansowe lub inne materialne korzyści dla siebie, swojej rodziny czy przyjaciół. Nie ma we mnie zgody na takie działania.

Jako Radny niejednokrotnie zabierałem głos na Sesjach w sprawach tzw. „mało popularnych”. Nie można przechodzić obojętnym obok, kiedy widzi się, że uchwała dotycząca jednej ze szkół nie została zrealizowana. Nie można być obojętnym na to, że osoba piastująca stanowisko dyrektorskie, pracuje jeszcze w innej szkole na terenie tej samej Gminy. A przecież jest tak wielu młodych, ambitnych nauczycieli…

 Oświetlenie przy ul. Słowackiego

Jako Radny Rady Miejskiej złożyłem wniosek o modernizację oświetlania przy ulicy Słowackiego. Bardzo często w wyniku silnych wiatrów nie ma oświetlenia przy tak ruchliwej drodze. Stwarza to niebezpieczeństwo dla mieszkańców. W zamyśle modernizacja będzie polegała na wydzieleniu całkowicie nowego oświetlenia energooszczędnego. Po rozmowach z radnym Danielem Rogalą doszliśmy do wniosku, żeby rozszerzyć zadanie o ulicę Konopnicką. Byłaby to bardzo ciekawa inwestycja, oświetlenie zyskałoby jednolity charakter na całej długości od wjazdu do Skaryszewa do wyjazdu. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu zostało już ogłoszone. Mam nadzieję, że inwestycja pojawi się w tym roku jako przetarg być może z podziałem na części, ponieważ będzie jeszcze uzupełniane oświetlenie na terenie Gminy Skaryszew.

 Budowa ulicy Złotej wraz z oświetleniem

Złożyłem także wniosek o budowę nowej ulicy Złotej. Jest to droga łącząca drogę krajową z drogą powiatową i stanowiłaby ewentualny objazd w razie wypadku. Ponadto mieszkają przy niej mieszkańcy niemający w ogóle oświetlenia. W wyniku rozmów projekt budowy tej ulicy wraz oświetleniem ma być wykonany w tym roku i zgłoszony do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Klub radnych „Samorządni”

Po roku współpracy z Panem Burmistrzem, roku ciężkiej pracy, podjęliśmy decyzje o założeniu klubu radnych. W jego skład wchodzi 9 osób, co stanowi większość w Radzie i być może pozwala na realizację wielu ciekawych inwestycji.

MGOK, i inne inwestycje

Jestem mieszkańcem Skaryszewa od urodzenia. Tutaj mieszka także moja rodzina. Jako radny zawsze będę popierał i popieram działania zmierzające do rozwoju Naszej Gminy. Takim działaniem było popieranie inwestycji, która została wpisana do projektu budżetu jako budowa Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Ta należy się mieszkańcom Skaryszewa i okolicznych miejscowości. Popierałem także budowę ulicy Młynarskiej oraz projekt polegający na budowie wjazdu od ulicy Mickiewicza. Będę wspierał te działania, aż do końcowego, oczekiwanego efektu.

Mieszkańcy oczekują od radnego nie tylko szybkiej informacji i efektywnego działania, ale także składania sprawozdań z podejmowanych inicjatyw i pracy w radzie. Radny powinien starać się być osobą znaną, by każdy zainteresowany mógł do niego dotrzeć. Dlatego też jestem i zawsze będę do Państwa dyspozycji.

Duże możliwości dają również współczesne środki komunikacji, np. fora internetowe, na których skłonni do szczerego dialogu internauci chętnie dzielą się swoimi uwagami. Proszę iść tym tropem i nie krępować się zamieszczania sugestii i podejmowania dialogu z moją osobą. Od tego jestem, aby słuchać Państwa głosu, a zgłaszane potrzeby starać się jak najlepiej wcielać w życie. Dlatego też założyłem i prowadzę portal społecznościowy. Może nie często, ale umieszczam też wpisy na blogu. Zapewniam, że będziecie Państwo na bieżąco informowani o podejmowanych przeze mnie działaniach, pozostając do Państwa dyspozycji…

Tomasz Madej