Sprawozdanie z działalności w Radzie Miejskiej – Daniel Rogala

W związku z zebraniem Rady Osiedla Centrum, które miało dziś miejsce w sali udostępnionej MGOK w Skaryszewie, postanowiłem przygotować dla Państwa sprawozdanie z dotychczas podejmowanych przez mnie działań.

Z poważaniem Daniel Rogala

Kliknij poniżej aby powiększyć

 

Publikacją tą chciałbym w pewien sposób przybliżyć Państwu, działania jakie podejmowałem do tej pory jako radny miejski ale również jako mieszkaniec miasta i gminy Skaryszew.
Traktuje, to jako swoiste sprawozdanie, które jest jednocześnie realizacją pewnej wizji sprawowania mandatu. Zakłada ona informowanie wyborców o podejmowanych działaniach i przebiegu ich realizacji.
Nie chciałbym, aby traktować te publikacje jako rodzaj laurki. Postaram się bowiem krótko przedstawić podejmowane przeze mnie zagadnienia.
Jak zapewne zdają sobie państwo sprawę, możliwości działania we współpracy z wieloma podmiotami nigdy nie są łatwe jednak nie chciałbym tu podejmować tematu problemów związanych z działaniem radnego. Nie chodzi tu przecież o uprawianie martyrologii. Ważne jest przede wszystkim to co udało i uda się zrobić, problemy jakie pewnym zagadnieniom towarzysza, zostawiam z boku choć nie wykluczone, że w przyszłości podzielę się z Państwem moimi przemyśleniami naświetlając przeróżne, a w mojej ocenie ciekawie tematy.
Przedstawione tematy nie są oczywiście jedynymi jakimi przyszło mi sie zajmować w razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Starając się odpowiedzieć na interpelacje mieszkańców i mając na uwadze potrzeby które zostały do mnie zgłoszone złożyłem następujące wnioski i interpelacje związane z Budżetem Miasta
i Gminy Skaryszew na rok 2016.

Projekt ul. Targowej.

Jednym z zagadnień zrealizowanych w 2015 roku, było zgłoszenie do budżetu roku 2015 budowy ul. Targowej. Mój wniosek złożony na jednej z sesji rady po konsultacjach z Burmistrzem udało się uwzględnić. w budżecie. Zakłada on wykonanie dokumentacji projektowej.. Umowa na realizację została podpisana jeszcze w roku 2015 z terminem realizacji projektu do końca marca 2016.

Nowy wjazd do kościoła od strony
ul. Mickiewicza.

Zaproponowałem nowe rozwiązanie, którego celem będzie budowa zjazdu z ul Mickiewicza z miejscami postojowymi dla uczestników ceremonii ślubnych i pogrzebowych wraz z budową bramy technicznej na teren kościoła w Skaryszewie.
Będzie to inwestycja która w dużym stopniu przyczyni się do rozwiązania problemu parkowania w obrębie kościoła szczególnie w czasie uroczystości kościelnych.
Już dwa lata temu udało mi się zyskać aprobatę Proboszcza naszej parafii do realizacji tego zadania natomiast od momentu kiedy zostałem radnym Rady Miejskiej, podejmowałem rozmowy zarówno pośród radnych, jak również władz naszego miasta aby zapewnić realność realizacji.
Po wielu miesiącach starań i można powiedzieć uporczywego przekonywania o słuszności realizacji, w końcu się udało. Na jednej z sesji przekonałem wszystkich członków Rady Miejskiej do podjęcia stanowiska obligującego Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji.
W pierwszej kolejności podpisana została umowa miedzy parafią p.w. Św. Jakuba Apostoła, a Urzędem miasta i gminy Skaryszew. Umowa ta dotyczyła użyczenia części nieruchomości do realizacji zadania. Polega ono na przebudowie zjazdu do kościoła od strony ul. Mickiewicza wraz z budowa mini ronda oraz bramy technicznej zapewniającej wjazd bezpośrednio na teren kościoła.
Obecnie inwestycja uwzględniona jest w budżecie. Jej realizacja ma być ukończona jeszcze w tym roku. Mam wiec nadzieję, a jest ona podparta zapewnieniem Burmistrza, iż już niebawem będziemy mogli zaparkować bezpiecznie nasze pojazdy podczas najróżniejszych uroczystości kościelnych.
W tym miejscu chciałbym szczerze podziękować wszystkim którzy pomagali, zarówno Ks. Proboszczowi Dariuszowi Skrokowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy panu Ireneuszowi Kumiędze, Radnym Rady Miejskiej oraz pracownikom urzędu zaangażowanym w realizacje inwestycji.

Parking „przy stawie”

Przy okazji rozmów miedzy Parafia a Urzędem udało się wypracować stanowisko iż w związku z niedoborem miejsc parkingowych w centrum możliwa jest kolejna ważna inwestycja. Będzie to budowa parkingu a dokładnie miejsc postojowych na terenie parafii od strony stawu .
`Ks. Proboszcz poinformował iż jest gotów udostępnić nieodpłatnie grunt dla tejże inwestycji.
Na ten moment jesteśmy po rozmowach. Obie strony wyrażają poparcie dla inwestycji jednak z powodu braku wystarczających środków, jej realizacja zostaje odsunięta w czasie.
Do tematu postaram się jeszcze powrócić przy projektowaniu budżetu na rok 2017.

Utrzymanie w budżecie budowy ul. Młynarskiej,

która ma duże szanse na realizacje w ramach tzw. „schetynowek”. Poza tym to ulica, która od wielu lat czeka na wykonanie, a w ostatnich latach w związku z przeniesieniem Wstępów na targowisko przy ul. Krasickiego stała się coroczną wizytówką naszego miasta. Jako taka wymaga wreszcie ucywilizowania.

Wniosek o budowę nowego Ośrodka Kultury i Sportu w Skaryszewie.

W ubiegłym roku Burmistrz wnioskował o zabezpieczenie środków i realizację nowego budynku administracyjno socjalnego dla klubu sportowego przy stadionie miejskim. Uznałem tą inwestycję za nieadekwatną do aktualnych potrzeb mieszkańców. Budynek bowiem z przeznaczeniem wyłącznie dla piłkarzy wydał mi się zawężony w swej funkcjonalności. Jego budowa jako inwestycji z tak wąskim określeniem celu działalności miała małe szanse na możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Biorąc pod uwagę ogromną potrzebę wybudowania w naszym mieście nowego ośrodka kultury podjąłem decyzję, a następnie złożyłem wniosek o zatrzymanie prac nad „szatnią” dla piłkarzy i rozszerzenie przygotowania kompleksowego projektu obejmującego budowę Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji uwzględniającego w swej funkcjonalności pomieszczenia dla sportowców w tym piłkarzy.
Taki projekt spotkał się z pozytywna opinia
i poparciem zarówno Burmistrza jak i Radnych. Dokonaliśmy niezbędnych zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej i utworzyliśmy zadanie budowy MGOSiR w Skaryszewie.
Niestety zadanie nie zostało zrealizowane w 2015 r tak jak było planowane. Z niewiadomych przynajmniej dla mnie przyczyn, nie znalazło się również w przygotowanych przez burmistrza projekcie budżetu na rok 2016 .
W tej sytuacji ponowiłem wniosek do budżetu.
Po rozmowach z panem Burmistrzem oraz Radnymi koła radnych „Samorządni” udało się wpisać to zadanie do przegłosowanej w styczniu uchwały budżetowej na rok 2016.
Wkrótce do konsultacji społecznych zostanie przekazana nowo-opracowana koncepcja zagospodarowania terenu przy stadionie miejskim
z przeznaczeniem na MGOSiR w Skaryszewie.

Plenerowa siłownia

Dodatkowym wnioskiem do tej pory złożonym był ten dotyczący budowy otwartej siłowni plenerowej. Mam nadzieje iz ten cel uda się osiągnąć w ramach budowanego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Skaryszewie.

„Przywrócenie” Wstępów do Skaryszewa.

Jeszcze w lipcu 2015 na komisji finansów zawnioskowałem o zmianę polegająca na przygotowaniu drugiego placu na wstępy w miejscu bliższym targowisku na Krasickiego.
Uważam że „rozbicie” Wstępów jest dużym utrudnieniem dla uczestników jak i odwiedzających.
W mojej ocenie należało poszukać miejsca bliższego targowisku przy ul. Krasickiego który stał się głównym ośrodkiem handlu końmi. Proponowałem, aby w obrębie stadniny Hubertus pozostawić cześć związaną z pokazem koni, gdyż stadnina posiada profesjonalne warunki do realizacji takiego działania.
Uznałem iż jako dodatkowy teren do handlu należy przygotować teren przy cmentarzu jako ze tylko ten teren był mi znany jako własność miasta a jego używanie nie niosło za sobą dodatkowych kosztów.
Biorąc od kilku lat udział w tzw. podsumowaniu Wstępów, zabiegałem o zmianę kierunku myślenia przy opracowaniu planu imprezy.
Przez niemal pół roku nie zostało jednak podjęte żadne działanie w tym kierunku.
W związku ze zbliżającym się jarmarkiem (praktycznie ok 2-mcy przed) okazało się. że możliwe jest przygotowanie innego placu ku mojej radości bliżej targowiska to jest za budynkiem dawnej poczty.
Wadą niestety tej koncepcji był jej nieprzewidziany wcześniej koszt tj. Ok. 90 tys zł (przygotowanie poprzez utwardzenie i budowę oświetlenia).
No cóż choć nie zawsze ma się to co się chce, to jednak na plus należy przyjąć iż, utwardzony plac przysłuży się targującym oraz klientom targowiska, stąd tez pozytywna opinia rady miejskiej co do istotności przekazania środków na ten cel.

Sala gimnastyczna przy PSP w Skaryszewie

Złożyłem również wniosek o budowę nowej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Skaryszewie.
Uważam, że budując nową sale gimnastyczna przy szkole możemy rozbudować bazę dydaktyczną, jak również powiększyć ilość sal lekcyjnych poprzez adaptację dotychczasowej sali gimnastycznej.
Na ten moment inwestycja ta nie znalazła uznania i nie została uwzględniona w budżecie. Argumentacją jest tu konieczność wykonania istotniejszych z punktu widzenia Burmistrza inwestycji na terenie gminy.

Zwiększenie dochodu z jarmarku końskiego Wstępy.

Dzięki działaniom rady miejskiej oraz podjętym uchwałom zwiększającym wpływy ze wstępów udało się w ubiegłym roku zmniejszyć koszy jaki corocznie ponosi nasze miasto i gmina w związku z organizacją targu. Dotychczas bywało tak że przy wydatkach rzędu 140 tys wpływy stanowiły zaledwie 16 tys.
Po tegorocznej imprezie czekamy na kolejny bilans licząc oczywiście na kolejne zyski z prowadzonych przez radę działań.
Moją refleksją jest też stwierdzenie, iż dociekanie rzeczywistych kosztów Wstępów nie jest łatwe, ponieważ niektóre wydatki w mojej ocenie ukrywane są w innych działach w myśl zasady „po to są w budżecie działy i poddziały, żeby Radne nie wiedziały, gdzie się pieniądze podziały.

Odwadnianie ul. Żeromskiego

W związku z planowaną przebudowa drogi 733 na jednej z sesji rady miejskiej złożyłem wniosek o znalezienie rozwiązania technicznego zapewniającego usprawnienie hydrologiczne na ulicy Żeromskiego.
Od wielu lat bowiem w przypadku obfitych opadów deszczu istnieje problem z odbiorem wody przez studzienki w dole ulicy.
W odpowiedzi uzyskałem informacje, iż problemem może być zbyt mały przekrój kanalizacji, a sprawę usprawniłaby wymiana rur na te o większym przekroju. Temat jednak nie został do tej pory podjęty. Czekamy wiec na jego realizację licząc oczywiście na pozytywne załatwienie sprawy.

Zajęcia MGOK na terenie gminy Skaryszew.

Wspólnie z radnym Tomaszem Madejem na jednej
z Komisji Oświaty, Kultury i Sportu złożyliśmy wniosek skierowany do dyrektora MGOK, aby rozszerzyć działania kulturalne o dostępne na naszym terenie remizy i miejsca o charakterze kulturalnym.
Celem jest to, aby mieszkańcy całej gminy mieli dostęp do wszelakich atrakcji kulturalnych oferowanych przez „Dom kultury”.

Oświetlenie ul. Słowackiego – rozszerzenie zadania

W związku ze złożonym przez pana Tomasza Madeja wnioskiem o rozbudowę oświetlenia ul. Słowackiego, zaproponowałem rozszerzenie tego zadania
o przebudowę istniejącego oświetlenia w ciagu komunikacyjnym zarówno ul. Słowackiego jak i
ul. Konopnickiej.
W naszym mieście od wielu lat brak spójnej koncepcji jeśli chodzi o utrzymanie jednolitej stylistyki oświetlenia. Jedynym wyjątkiem jest tu przestrzeń Rynku, który posiada charakterystyczne oświetlenie „retro”. Wspólnie z Tomkiem po rozmowach z panem Burmistrzem ustaliliśmy, iż należy wykonać spójne przejście oświetleniowe przez nasze miasto.
Uzyskamy w ten sposób jednolity charakter miasta, a jednocześnie poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców na tym terenie.

Schronisko – zbyt duże koszty

W mojej ocenie nie ma uzasadnionej potrzeby utrzymywanie tak drogiej instytucji jak schronisko dla zwierząt. Koszty ni jak się maja do efektu jaki jest osiągany. Wnioskowałem zatem o ograniczenie wydatków sięgających dziś 165 tys z przeznaczeniem większych środków na cele społeczne np. kulturalne.
Według mnie należy doprowadzić do sytuacji w której jeśli już utrzymujemy to co najwyżej Azyl dla zwierząt. Schronisko mogłoby funkcjonować pod egidą jakiegoś stowarzyszenia, któremu miasto przekazałoby niezbędną infrastrukturę oraz wyposażenie. Takie rozwiązanie jest optymalne
i pożądane. Może ono sprawić że ograniczymy dotychczasowy rozrost Schroniska dla Zwierząt.
Analizując rosnące koszty tej instytucji na przestrzeni ostatnich lat mam uzasadnione obawy iż obecny już i tak wysoki koszt nie jest końcem wydatków. Biorąc pod uwagę to, iż średni koszt zabrania zwierzęcia przez podmiot zewnętrzny mieści się pomiędzy 1400-2000 zł bez utrzymywania schroniska moglibyśmy zająć się ok 100 szt. bezpańskich zwierząt. Obecna ilość psów w schronisku to ok 50 szt., łatwo wiec wyliczyć iz problem ich oddania kosztowałby nas nie 165tys zł a max 70 tys zł.

Wniosek o budowę parkingu przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Skaryszewie.

Wniosek zakłada budowę miejsc parkingowych z zagospodarowaniem terenu , jednak w budżecie na rok 2016 nie udało się znaleźć środków na ten cel.
Nie składam jednak broni i dalej będę zabiegał o te inwestycje ponieważ uważam ze parking w tym miejscu jest bardzo potrzebny, wręcz niezbędny. Natomiast środki można wygospodarować wspólnie z naszym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Wystarczy nie przyznawać nagród dla dyrektora na poziomie 20 tys, jak również spróbować przekonać władze zakładu do partycypacji w kosztach. Szczególnie w sytuacji kiedy bilans placówki jest dodatni i posiada ona spore środki które można by było odpowiednio tj. na cel społecznie potrzebny wykorzystać.
—————————————–

Działanie pozabudżetowe

Klub radnych „Samorządni.”

W ramach Rady Miejskiej w ubiegłym roku powstał Klub Radnych Samorządni. W jego skład wchodzi 9 radnych.
Po roku nie najlepszej „współpracy” z Burmistrzem zaistniała potrzeba przemyślanego podejścia do planowania i realizowania inwestycji na terenie miasta i gminy. W sytuacji w której nie można było doczekać się od Burmistrza przedstawienia planu kadencyjnego, określającego wizję na kilka lat do przodu, postanowiliśmy przystąpić do opracowania pewnej strategii. Ma ona na celu rozplanowanie inwestycji w całej gminie z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców a opierającej się o wnioski i interpelacje zgłaszane przez większość radnych. W naszej 15-sto osobowej radzie klub Samorządni jest bowiem większością, co w dużym stopniu przełożyć się może na realne działanie.

Videorelacje z sesji Rady Miejskiej

– jak Państwo zapewne widzieli na stronie internetowej skaryszewiak.pl zgodnie z przedwyborcza deklaracją udostępniam relacje z sesji Rady Miejskiej. Zapraszam wiec do śledzenia i komentowania. Filmy dostępne są również w serwisie YouTube.com. I w tym miejscu chciałbym wyjaśnić, iż rejestrowane są wszystkie sesje, jednak z powodu ich długości, ok 4h czasu trwania, publikowanie odbywa się z pewnym opóźnieniem. Wynika to z konieczności przetworzenia dużej ilości materiału video.

Nowe znaki drogowe „lustra”

W ubiegłym roku jak już informowałem po prawie 4 latach interpelacji udało się ustawić dwa lustra przy
ul. Krasickiego i ul. Żeromskiego.
Dzięki współpracy z pracownikami urzędu wypracowaliśmy rozwiązanie w celu poprawienia bezpieczeństwa na ulicach naszego miasta. Dodatkowym elementem infrastruktury drogowej było postawienie słupków zabezpieczających przy skrzyżowaniu ul. Skłodowskiej i Radomskiej.

Gra terenowa Skaryszewskie Anioły

Gra terenowa „Skaryszewskie Anioły” to nieszablonowy sposób przekazywania wiedzy. W grze możemy stać się uczestnikami fascynującej przygody i odkrywcami tajemnic dotyczących naszej małej ojczyzny. Naszym celem jest odkrycie na nowo regionu poprzez wyjątkowe elementy i historie związane z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.
Mamy nadzieję, że ta gra przyczyni się do aktywizacji lokalnej mieszkańców – dzieci, młodzieży oraz osób zajmujących się historią i turystyką.
Projekt ten jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych przede wszystkim funduszu Współpracy FIO Mazowsze Lokalnie oraz środków z diet radnego.

Warsztaty piernikarskie w piekarni z udziałem uczestników zajęć na Targowej

Mając do dyspozycji środki związane z profilaktyką alkoholową tzw. „Fundusz Radnego” postanowiłem przekazać je na realizację zajęć dla dzieci. Zakres działań obejmował organizację warsztatów „piernikarskich” w piekarni Pana Tadeusza Cholewy, oraz zajęcia z pszczelarstwa prowadzonych prze córkę Pana Tadeusza, -Monikę, na których dzieci mogły własnoręcznie wykonać woskowe świece . Wszelkie relacje z tychże działań dostępne są na stronach internetowych.

Wszelkie podejmowane przeze mnie zagadnienie oraz poruszane problemy w ramach prac Rady Miejskiej mogą Państwo również śledzić analizując protokoły z  sesji oraz prac poszczególnych komisji które dostępne są publicznie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew.