Wystawa „ZAPOZNANIE” inaugurująca Jarmark Koński 2016

„Zapoznanie” – wystawa prac malarstwa i grafiki prof. Romualda Kołodzieja. 

12 lutego w sali OSP udostępnianej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury odbyła się wystaw prac nowo przybyłego do naszego miasta artysty plastyka prof. Romualda Kołodzieja wykładowcy Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Licznie przybyli goście mogli podziwiać przekrój twórczości artysty, który od niedawna zamieszkał w Skaryszewie. Jak przedstawiał sam artysta, prezentowane prace to element dorobku ostatnich 10-ciu lat pracy. Składają się na niego prace malarskie oraz grafika warsztatowa (sitodruk).

W swym wystąpieniu pan Romuald zapowiedział, iż choć dopiero „zapoznaje” się z naszym miastem, to ma wobec niego, a dokładnie nas jako mieszkańców, plany propagacji sztuki poprzez organizację warsztatów plastycznych w pracowni, którą właśnie przygotowuje. Zajęcia te mają być organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Aktywni na Targowej.

Życzymy więc powodzenia i kibicujemy wszelkim działaniom, mogącym przyczynić się do rozwoju zarówno dzieci jak i „młodzieży starszej”.

Jak zapowiedział obecny na otwarciu wystawy Burmistrz Ireneusz Kumięga, otwiera się w naszym mieście nowa perspektywa rozwoju klasycznej części przestrzeni kulturalnej.

Zapraszamy więc do zwiedzania wystawy  i podziwiania prac.

Sylwetka Artysty:

Romuald Kołodziej

Ukończył Instytut Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, gdzie pracuje od 1977 r. w Zakładzie Grafiki Projektowej i Serigrafii. Od 2009 r. podejmuje pracę w Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej na stanowisku prof. nadzwyczajnego.

Organizator wielu akcji plastycznych m. in.: Ostróda, Lublin, Kazimierz Dolny, Grunwald, Bytom, Bytów. Kurator i organizator wielu plenerów i warsztatów plastycznych. Zorganizował ok. 50 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą: Łuck, Dniepropietrowsk, BWA Rzeszów, BWA Olkusz, Miejska Galeria w Kaliszu, Lublin. Uczestniczył w ponad 70 wystawach zbiorowych: Polska, Meksyk, Holandia, Słowacja, Czechy, Litwa, Ukraina, Francja, USA.

Najważniejsze sukcesy: III, II i I nagroda (1996 r., 1997 r., 1999 r.) Grafika Roku – Lublin, Nagroda Artystyczna Burmistrza Miasta Świdnik.

Bierze czynny udział w akcjach charytatywnych przekazując swoje prace na rzecz potrzebujących.