Klub Radnych Samorządni zablokował podwyżkę za wodę proponowaną przez Burmistrza

Na sesji Rady Miejskiej dn. 18.11.2016r. Klub Radnych Samorządni w składzie Waldemar Łukasiewicz, Piwoński Stanisław, Jan Jeżmański, Tomasz Madej, Daniel Rogala, Piotr Jankowski, Emil Budzyński, sprzeciwił się proponowanej przez Burmistrza Ireneusza Kumięgę podwyżce opłat za wodę mającą obowiązywać od początku 2017r.

Burmistrz wnosił o odstąpienie od dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2017. Taka uchwała skutkowałaby podwyżką dla odbiorców.
Jak twierdził Burmistrz, podwyżka jest zasadna i zwiększy wpływy budżetowe w szczególności na rok 2017, które chciałby przeznaczyć na inwestycje.
Za przyjęciem uchwały skutkującej podwyżkami opowiedzieli się Radni wybrani z Komitetu Wyborczego Wyborców Ireneusza Kumięgi tj. Krystyna Barańska, Piotr Domagała, Tomasz Kicior, Leszek Skórnicki, Grzegorz Sowa.

Radni Klubu Samorządni nie podzielili jego poglądu nie widząc w tym działaniu dobra mieszkańców całej gminy. Według Radych w związku z tym iż Burmistrz Skaryszewa nie ma zwyczaju rozmawiać ze wszystkimi Radnymi, ta podwyżka to jedynie próba zabezpieczenia środków na inwestycje planowane wyłącznie przez Burmistrza.
Przedstawiony Radnym w listopadzie projekt budżetu wskazywał na potrzebę doinwestowania inwestycji w roku 2017 choćby przyspieszenia rozpoczęcia budowy szkoły Sołtykowie.