Bożogrobcy w Skaryszewie – rozmowa z ks dr Dariuszem Skrokiem

W dniach 29-30 września 2017 r. w Siedlcach odbyła się Inwestytura Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W poczet członków OESSH zostali przyjęci: Maciej Badora z Wałbrzycha, dr Emanuel Bączkowski z Warszawy, ks. kanonik prof. dr hab. Bogdan Czyżewski z Gniezna, Jan Gać z Tuszyna Lasu, ks. Grzegorz Gołąb ze Skierniewic, dr hab. Ewa Gurba z Babic, Ireneusz Krukowski-Zdanowicz z Czarnego Boru, ks. Andrzej Kuflikowski z Warszawy, dr Artur Kuriata ze Świdnicy, Andrzej Tadeusz Ogrodnik z Wrocławia, ks. dr Paweł Oskwarek z Czarnego Boru, Adrianna Paluch-Morawska z Wrocławia, ks. Jan Pawlik z Bremerhaven (Niemcy), Katarzyna Rolka z Czarnego Boru, Stanisława Selin z Wejherowa, Andrzej Piotr Sikora z Krzeszowa, ks. dr Dariusz Zbigniew Skrok ze Skaryszewa, prof. dr hab. Helena Słotwińska z Lublina, Dorota Małgorzata Ulanecka z Wrocławia i Mariusz Wiśniewski z Wrocławia.
Wielki Mistrz Zakonu J. Em. kard. Edwin Frederick O’Brien awansował na wyższe stopnie zakonne 8 osób. Do rangi Komandora podniesieni zostali: Władysław Bochenek, Andrzej Chojnacki, ks. Jacek Dzikowski, ks. prałat dr Stanisław Gasiński, dr Krzysztof Orzechowski, Waldemar Pacud, ks. prałat Marek Rumiński; do rangi Damy Komandora: Elżbieta Jastrzębska.

 

W związku z tym wydarzeniem postanowiliśmy przeprowadzić w tym temacie rozmowę z ks. dr Dariuszem  Skrokiem proboszczem naszej parafii.

 

Szczęść Boże 

Skąd pomysł żeby zostać Rycerzem Zakonu Grobu Pańskiego w Jerozolimie tj. żeby przystąpić do Bożogrobców?

– Pomysł pochodzi od samych Bożogrobców. Kiedy przyjechali do nas w 2014 roku na odpust, Pani Danuta Orzechowska, jedna z dam zakonu po prowadzonej w naszym kościele prelekcji na temat Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, powiedziała, że Zakonowi byłoby bardzo miło jeśli by ksiądz tzn. ja, został Bożogrobcem. Byłoby to nawiązane do miechowskich tradycji bożogrobców w Skaryszewie. 

Uśmiechnąłem się na tą propozycję i odpowiedziałem, że jeśli taka będzie wola Boska to może kiedyś się to dokona.

Rok później tą propozycję powtórzył  Kanclerz Kurii Radomskiej ks. prałat Edward Poniewierski, publicznie podczas uroczystości 750-lecia miasta Skaryszewa. Wskazywał, że w Skaryszewie zawsze byli Bożogrobcy i pozostawili tu swoje  dziedzictwo duchowe. Choć dziś Bożogrobcy nie prowadzą już kościołów, bo ich działalność została ograniczona, to symbolicznie ks. Proboszcz mógłby stanowić pomost między przeszłością, a teraźniejszością.

Wtedy też jeszcze nie brałem tego na poważnie, aż do momentu,  kiedy w 2015 roku,  profesor Orzechowska i ks. Poniewierski złożyli mi oficjalną propozycję co do wszczęcia oficjalnej procedury przystąpienia do Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. W związku z tym, że idea Bożogrobców jest bardzo bliska moim wyobrażeniom, zgodziłem się.

Procedura trwała niemal 2 lata, w międzyczasie zmieniło się 2 zwierzchników kurii czekałem więc w kolejce. Finalnie moja kandydatura została oceniona pozytywnie, a w tym roku idea stała się faktem.

 

Gdzie odbyła się inwestytura?

– Inwestytura każdego roku odbywa się w innym miejscu. Na ogół w miejscu, gdzie znajduje się katedra i biskup. Jest to na zwykle stolica diecezji. 

W tym roku miało to miejsce w Siedlcach, gdzie gościł nas ks. Kazimierz Gurda Ordynariusz Siedlecki. Skupienie trwało od czwartku. Dla nowicjatu dzień wcześniej odbyło się poświęcenie stroju zakonnego Bożogrobców. Jest on inny dla świeckich i inny dla duchownych. Strojem ks. zakonnika jest komża i pelerynarz z czerwonym krzyżem wraz z  dystynktorium czyli krzyżem. Ceremonii przewodniczył, ks Kardynał Kazimierz Nycz, który jest od strony Kościoła Katolickiego nadzwyczajnym zwierzchnikiem. A zwierzchnikiem całego zakonu jest abp Edwin O’Brien z Watykanu.

 

Czy podczas ceremonii byli obecni Skarszewianie jako przedstawiciele naszej parafii.

– Tak, w ceremonii brali udział Grzegorz Kiepas i ks. Karol Janus. Stanowili swoiste przedstawicielstwo naszej parafii podczas ceremonii.

 

Ile osób zostało przyjętych wraz z księdzem w tym roku ?

– W tym roku przyjętych było sześciu księży, sześciu świeckich panów i osiem dam.

 

Czym zajmują się dziś Bożogrobcy ?

– Cele zakonu są związane ze wspieraniem miejsc powiązanych z życiem i działalnością Jezusa w Ziemi Świętej. W miejscach tych Bożogrobcy wspierają także chrześcijan.

W Ziemi Świętej jest to działalność charytatywna. Dla chrześcijan, którzy cierpią niedolę w związku z np. wojną domową, gdzie zamykane są domy, przedszkola, szkoły. Do zadań  Bożogrobców należy tam  utrzymanie szkół. Jak mówiłem jest to  działalność charytatywna. Zakon stara się również odnawiać zabytki, głównie Bazylikę Grobu Pańskiego. Inną działalnością Zakonu jest też modlitwa osobista oraz wspólnotowa.

 

Czy w Skaryszewie planuje ksiądz jakieś dodatkowe działania związane z Bożogrobcami ?

– Staram się corocznie zapraszać w związku z imprezami typu odpust św. Jakuba, Bożogrobców z całej Polski.

Bożogrobcom oznajmiłem, że  wszyscy Bożogrobcy mają prawo i przywilej przyjazdu na odpust świętego Jakuba w Skaryszewie 25 lipca. Oczywiście zazwyczaj przyjeżdżają ci z najbliższej okolicy, ale myślę, że ta akcja może się rozwinąć. W związku z działalnością Bożogrobców mogą się rozwinąć takie przedsięwzięcia jak imprezy kulturalne, prelekcje i wykłady związane z działalnością Bożogrobców. Myślę, że w przyszłości może to jeszcze jakoś ewoluować. Wszystko przed nami. Natomiast zwierzchnik Zakonu powiedział wprost, że bardzo dobrze, że ksiądz proboszcz ze Skaryszewa jest znowu Bożogrobcem, będąc pierwszym proboszczem, który należy do zakonu od czasu opuszczenia przez Bożogrobców Skaryszewa. Stanowi to piękne nawiązanie do tradycji. Postawił mi On nowe zadanie, aby ściągnąć do zakonu skaryszewskich świeckich.  Zarzucam więc sieci na ludzi szlachetnego serca, bogobojnych. Będę im proponował aby wstąpili do Zakonu.

 

Czy wie ksiądz kto był ostatnim Bożogrobcem w Skaryszewie ?

– Nie znam takiej daty, kiedy ostatni Bożogrobiec opuścił Skaryszew. Nie mam dokładnej daty, jest to do sprawdzenia, ale żaden z księży, którzy byli po odejściu Bożogrobców nie był członkiem zakonu. W pierwszych latach kiedy nastąpiła kasata zakonu wszyscy się tego zwyczajnie bali, gdyż mogło się to wiązać z jakimiś represjami. W związku z tym ten temat został niejako zapomniany. Trzeba pamiętać że Bożogrobcy zostali w Polsce reaktywowani dopiero w 1999 r. To jest można powiedzieć, świeża historia. Na ten moment jest ich w Polsce około 300 członków, licząc po naszej inwestyturze.

 

Gratulujemy księdzu tak zacnego członkostwa i czekamy na nowe propozycje dla parafian. Mamy nadzieję że uda się rozpropagować działalność Zakonu na naszym terenie, a tym samym zachęcić ludzi szczerego i dobrego serca do tak wspaniałej działalności.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy wszystkiego najlepszego.

Z Panem Bogiem 

 

 

Informacja o Zakonie Rycerskim Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

———————————-

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego powstał w Jerozolimie w 1099 r. Kawalerowie bożogrobców mieli za zadanie ochraniać pielgrzymki, które wędrowały do Ziemi Świętej. Damy służyły natomiast pomocą i posługiwały pielgrzymom, którzy już tam dotarli. Do Polski sprowadził bożogrobców w 1163 r. Jaksa z Miechowa. Członkowie Zakonu noszą białe płaszcze z czerwonym krzyżem, symbolizujące pięć ran Chrystusa.

Bożogrobcy spopularyzowali m.in. budowę symbolicznego Bożego Grobu w Wielki Piątek. Organizowali uroczystości w Wielkim Tygodniu i w drugą niedzielę po Świętach Wielkanocnych. Oprócz działalności duszpasterskiej zajmowali się szpitalnictwem, a w końcowym okresie istnienia również szkolnictwem. W wyniku działań zaborców w XVIII w. zakon uległ kasacji. Ponownie został ustanowiony 8 grudnia 1995 r. W 1996 roku odbyła się pierwsza Inwestytura w Warszawie. Wielkim Przeorem Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie jest w tej chwili arcybiskup metropolita warszawski, Kazimierz Nycz. Rycerzami zakonu są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Osoby świeckie oraz księża. Zakon ten ma charakter elitarny. Nowi członkowie są rekomendowani przez osobę wprowadzającą, która jest już rycerzem bożogrobców. (Ana)

* Inwestytura – przyjęcie nowych rycerzy

** gloria – trójklasowy Order „Gloria Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie”. Odznaczenie to jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym członkom Zakonu i innym osobom, za ich postawę oraz zasługi na rzecz Zwierzchnictwa Zakonu w Polsce.

*** muszla św. Jakuba – jest symbolem wszystkich pielgrzymów, podążających Drogą Świętego Jakuba. Ma kształt rozłożonego wachlarza. Mają prawo ją nosić osoby, które były w Ziemi Świętej. Dostają je od Patriarchy Jerozolimy. Noszą ją również ci, którzy odbyli pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela.

Insfomacje  – Tygodnik Siedlecki 
Siedlce Aneta Abramowicz-Oleszczuk 2017-09-30

foto:

ks. Karol Janus
Aga Król – Tygodnik Siedlecki