Skaryszewskie Wstępy 2018

Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY NOWY ROZDZIAŁ WIELOWIEKOWEJ TRADYCJI

Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY to wielka tradycja i wielka wartość dla Skaryszewa. Przy niemalże 400 latach tradycji, ta skaryszewska impreza otworzyła się na nowy rozdział i perspektywę uczynienia ze Skaryszewa miejsca związanego z koniem przez cały rok. Wszystkie przełomowe działania, których realizacji podjęliśmy się wspólnie z fundacją CENTAURUS to efekt pierwszego w Polsce porozumienia dotyczącego zmiany formuły tradycyjnego końskiego jarmarku wypracowanego na dialogu fundacji ochrony zwierząt i samorządu terytorialnego.

ZE SKARYSZEWA NA RZEŹ NIE WYJECHAŁ ŻADEN KOŃ

Zmiany, które zostały wprowadzone w tegorocznym regulaminie Jarmarku miały na celu wyeliminowanie handlu końmi przeznaczonymi na rzeź. Zrealizowaliśmy wszystkie założenia zawarte w nowym regulaminie. Zgodnie z planem teren Jarmarku został otwarty dopiero o godzinie 5 rano. Szczegółowa kontrola wymaganej dokumentacji oraz kontrole stanu technicznego pojazdów i dopuszczalnej masy całkowitej  ukróciły sprzedaż koni rzeźnych.   

Tegoroczna edycja Jarmarku ponownie podzielona została na dwa typy koni, tzn. w poniedziałek prezentowano konie ciężkie, we wtorek konie lekkie, kuce i źrebaki. W ciągu dwóch dni na Jarmarku zaprezentowanych zostało 289 koni, co oznacza, że została utrzymana frekwencja z roku ubiegłego. To oznacza także, że hodowcy zaakceptowali nową formułę Jarmarku i dostosowali się do wymagań regulaminowych.

Od kilku lat prezentacja koni odbywa się na oświetlonym, zadaszonym i utwardzonym targowisku. Teren prezentacji podzielony został na strefy dla ogierów i klaczy. Wyładunek koni umożliwiały rampy wyładowcze przygotowane do różnych wysokości pojazdów. Zapewniona była woda do pojenia, pasza w postaci siana i izolatki. Na targowisku znajdował się także główny punkt weterynaryjny i informacyjny oraz mobilny posterunek Policji.

Nad bezpieczeństwem uczestników Jarmarku oraz dobrostanem zwierząt czuwały służby mundurowe oraz weterynaryjne. W działaniach zabezpieczających przedsięwzięcie, w systemie rotacyjnym zaangażowanych zostało:

– 10 lekarzy weterynarii z powiatu radomskiego; 
– 14 inspektorów weterynaryjnych z PIW w Radomiu i WIW z/s w Siedlcach;
– 300 policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i Komendy Miejskiej Policji w Radomiu;
-patrole z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu;
– 23 ochroniarzy; 
– służba informacyjna i porządkowa liczbie 52 strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Skaryszew;
– 63 wolontariuszy z Fundacji CENTAURUS i innych organizacji pro zwierzęcych.

Zapisy regulaminu egzekwowane były przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Inspekcję Transportu Drogowego, Policję oraz służby porządkowe i wolontariuszy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, podczas nadzoru nad Skaryszewskim Jarmarkiem Końskim WSTĘPY nie stwierdzono rażących uchybień oraz naruszeń przepisów o ochronie praw zwierząt, jak również nie odnotowano formalnych zgłoszeń pochodzących od osób fizycznych czy organizacji pozarządowych.

Natomiast służby policyjne sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem uczestników Jarmarku informują, iż nie doszło do zbiorowych zakłóceń porządku publicznego oraz nie odnotowano żadnych przestępstw o charakterze kryminalnym i z zakresu ustawy o ochronie praw zwierząt. Podczas zabezpieczenia wydarzenia wylegitymowano 125 osób oraz nałożono 30 mandatów porządkowych m.in. za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

/text/ – skaryszew.pl