SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA W SKARYSZEWSKIM PRZEDSZKOLU

IMG_8991 IMG_8899 IMG_8907 IMG_8938 IMG_9491 IMG_9439

Sala Doświadczania Świata znajdująca się w Samorządowym Przedszkolu w Skaryszewie została doposażona w nowe urządzenia oraz meble. Meble wykonał i podarował pan Daniel Rogala, natomiast urządzenia zakupiło Stowarzyszenie „Słoneczko”. Pieniądze na tę inwestycję pochodzą z dotacji udzielonej przez Miasto i Gminę Skaryszew dla organizacji pozarządowych.

Z Sali Doświadczania Świata korzystają przede wszystkim dzieci niepełnosprawne, podopieczni stowarzyszenia oraz wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Urządzenia są udostępniane do użytkowania przez nauczycieli i terapeutów pracujących w placówce, w ramach porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy stowarzyszeniem a dyrektorem przedszkola. Zapraszamy nauczycieli oraz dzieci z innych placówek do zwiedzenia naszej sali.

Urządzenia zakupione w końcu 2015 r. to: zestaw światłowodów, chodnik świetlny, ściana grająca, poduszki do balansowania, kordonka – samobieżne pedały oraz mata sensoryczna. Wartość całej dotacji w 2015 r. wyniosła 12 tys. zł., z czego na inwestycję przeznaczono 7654 zł. W roku 2014 i 2015 zostały zakupione urządzenia o łącznej wartości 13630 zł.

Działania tego typu sprawiają, że przedszkole staje się placówką przyjazną przede wszystkim dla dzieci niepełnosprawnych. W marcu rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2015/16. Zapraszamy rodziców do zapisywania dzieci mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego lub specjalnego.