Wybory 2018 – Wioleta Malicka

 


Kobieta o wysokiej kulturze osobistej widać ile robi jako sołtys dla swojej miejscowości pomimo rzucanych klod pod nogi. Nie zraza się tylko działa i co ważne otwarta na dialog z każdym


Uważam że ma bardzo duże szanse. Kobieta burmistrz, inteligentna i mądra.